Molekulárně genetická vyšetření (analýzy DNA), prováděná v TN

1. Molekulárně genetické vyšetření fragmentační analýzou

 • nejčastějších aneuploidií a pohlavních chromozomů (13,15,16,18,21,22,X,Y)*
 • FMR1 genu
 • mikrodelecí azoospermického faktoru (AZFa,b,c) na chromozomu Y
 • nejčastějších mutací CFTR genu
 • Gilbertův syndrom

2. Molekulárně genetické vyšetření metodou PCR analýzy s restrikčním štěpením

 • mutace faktoru V Leiden G1691A*
 • mutace protrombinu G20210A v genu pro koagulační faktor II*
 • mutace MTHFR A1298C a C677T v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu*

3. Metoda MLPA

 • nejčastější mikrodeleční syndromy
 • spinální muskulární atrofie SMA (včetně přenašečství)
 • Duchennova / Beckerova muskulární dystrofie DMD/BMD)
 • delece/amplifikace BRCA1 genu
 • delece/ duplikace BRCA2, CHEK2, PMS2 genů
 • delece/ duplikace MHL1, MSH2, MSH6, MUTYH, EPCAM, genů
 • delece/ duplikace PALB2, RAD50, RAD51C, RAD51D

4. Stanovení HLA znaků asociovaných s celiakií*

5. Metoda restrikční hybridizace

 • laktózová intolerance*
 • TPMT (thiopurin S-metyltransferáza)

6. Stanovení HLA znaku B*27 (asociováno s morbus Bechtěrev)*

7. Metoda array CGH

8. Vyšetření vybraných genů masivním paralelním sekvenováním (MPS)

Vyšetření 4. až 7. může indikovat lékař mimo odbornost 208


Neakreditované metody

1. Metoda MLPA

 • X-vázané MR
 • Rettův a Rett-like syndrom
 • vyšetření častých mutací genů autistického spektra

2. Molekulárně genetické vyšetření metodou PCR analýzy s restrikčním štěpením

 • polymorfismus mutace rs3750920 TOLLIP genu

3. Sangerovo sekvenování vybraných genů

4. Metoda RT PCR (LAMP smyčky)

 • mutace faktoru V Leiden G1691A
 • mutace protrombinu G20210A v genu pro koagulační faktor II

Dostupné DNA analýzy dalších vrozených onemocnění jsou zajištěny ve spolupráci se specializovanými pracovišti v ČR.

OLG používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE).

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.