Magnetická rezonance a fokusovaný ultrazvuk: pavilon X

Centrum fokusovaného ultrazvuku navigovaného magnetickou rezonancí

Nová neinvazivní metoda, určená především k léčbě děložních myomů. Představuje alternativu k hysterektomii, myomektomii a embolizaci děložních tepen.

Nejčastějším nádorovým onemocněním u žen v reprodukčním věku jsou děložní myomy. Podle různých autorů je lze diagnostikovat u 20-40% žen, přičemž četnost jejich výskytu stoupá s věkem.
Protože se však věková hranice žen, které ještě plánují graviditu posouvá až do 5. decenia, setkáváme se stále častěji s požadavkem konzervativních přístupů při léčbě tohoto onemocnění . Konzervativní přístup navíc, kromě zachování reprodukčních schopností, nevyřadí ženu dlouhodobě z jejích zaběhnutých socioekonomických stereotypů.

ExAblate 2000 je tvořen unikátní kombinací dvou přístrojů - magnetické rezonance a ultrazvuku o vysoké intenzitě. Toto spojení umožňuje řešit děložní myomatózu bez nutnosti chirurgického zákroku, tedy neinvazivně.

Pohled na pracoviště MR-FUS při zákroku

Princip metody:

Metoda využívá vysokoenergetických ultrazvukových vln, které způsobí nevratné termické poškození tkáně. Tyto vlny jsou fokusované, tzn., že jsou cílené na malý objem tkáně.

Magnetická rezonance zajistí správné zacílení těchto vln, a dále také sledování teploty v ošetřované tkáni v průběhu celého výkonu.

Klinické aplikace:

Hlavní indikací k léčbě, pro kterou získala metoda registraci v Evropě i v USA, jsou děložní myomy.

Relativně rozpracovaná je i terapie kostních metastáz. Její výhodou je neinvazivnost, rychlý nástup analgetického účinku, absence ionizujícího záření a možnost opakování léčby.


Cerfifikace:
DIN ISO 9001 (od roku 2002)
Metoda má CE- certifikace (od roku 2002)      
Metoda je schválená FDA pro léčbu děložních myomů (od 2004) 
ECR Certifikát (březen 2010)


Jak funguje MRgFUS?

Léčba se skládá z několika ultrazvukových ablací. Na snímku z magnetické rezonance lékař označí cílovou tkáň, která bude zaměřována. ExAblate spočítá její objem a ten rozdělí na jednotlivé body, které budou následně jeden po druhém zaměřovány. Během termální destrukce (ablace) každého bodu je oblast opakovaně skenována po 3 sekundách a sledována tak, aby během zákroku nedošlo k pohybu a tím chybnému zacílení ultrazvukového svazku.
Současně je v průběhu zahřívání tkáně monitorována magnetickou rezonancí (MR) teplota v ložisku tak, aby bylo dosaženo destrukce nádoru, ale aby nedošlo k poškození okolních orgánů.

Tkáň je postupně zahřívána na 60 – 90°C, kdy dochází k nevratnému  poškození tkání v lidském organismu. Vlivem této tzv. koagulační nekrózy dochází postupně během několika měsíců ke zmenšení objemu myomu tím i k ústupu obtíží.

Jaké jsou výhody MRgFUS?

 • zachování dělohy a tím i možnosti otěhotnět a porodit
 • žádná operace
 • žádná celková anestézie
 • bezbolestnost
 • rychlý návrat do běžného života
 • ambulantní zákrok – maximálně 1 den hospitalizace
 • ústup příznaků během prvních 3 měsíců u 90% pacientek

Průběh termoablace děložního myomu:

Nádor je zaměřen na magnetické rezonanci a pomocí vícečetných zahřátí jednotlivých malých oblastí v nádoru  kompletně zničen. Během celého zákroku je pomocí magnetické rezonance kontrolována poloha nádoru a teplota jak v nádoru tak v okolní tkáni.
Video ukazující průběh operace (.wmv)

Jaké jsou možné nežádoucí účinky a komplikace MRgFUS?

Nežádoucí účinky jsou velmi vzácné, procento komplikací je < 3

 • bolest/křeče břicha, nohou nebo zad
 • nevolnost
 • horečka
 • popálení kůže
 • popálení okolních orgánů
 • výtok z pochvy nebo špinění
 • alergická reakce na kontrastní látku
 • snížení krevního tlaku nebo mdloby v průběhu výkonu či po něm

Pro koho je MRgFUS vhodný?

Léčba na MRgFUS je vhodná pro pacientky s děložními myomy, které způsobují obtíže anebo jsou větší než 4 cm. Základní rozhodnutí o způsobu léčby provádí gynekolog FUS – centra. Je-li zvolena metoda MRgFUS, je další indikace prováděna vždy na základě spolupráce gynekologa a radiologa FUS – centra. Je samozřejmostí, že pokud je to možné, je brán i zřetel na přání pacientky.

Definitivní indikace k zákroku na MRgFUS probíhá na základě vyšetření magnetickou rezonancí v MRgFUS centru v TN Praha.

Absolutní kontraindikace k léčbě

 • kardiostimulátor
 • kochleární implantát
 • alergie na kontrastní látku
 • podezření na zhoubné onemocnění dělohy
 • těhotenství
 • gynekologický zánět
 • klaustrofobie
 • hmotnost >110 kg (limitováno nosností stolu)

Odkazy:

stránky výrobce: www.insightec.com
stránky s informacemi o léčbě děložních myomů:
http://www.uterine-fibroids.org/

Vedoucí lékař:
MUDr. Zuzana Ryznarová

Provozní doba:
7:15 - 15:15

Kontakty:

Gynekologické oddělení TN – objednávání:
11:00 – 14:00
tel.: 261 082 471

Dotazy ohledně MR a MR-FUS:
13:00 – 15:00
tel.: 261 083 258

Objednávání k MR:
7:30 – 15:00
tel.: 261 083 258

 
 english version

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.