Bronchologické pracoviště

Charakteristika:

Bronchologické pracoviště provádí diagnostické a terapeutické endoskopie v počtu několika tisíc za rok a svou působností pokrývá 24 hodin denně potřeby nemocných z Fakultní Thomayerovy nemocnice a IKEM. Bronchoskopická vyšetření a zákroky zajištujeme pro nemocné z velké části Prahy, středních Čech i ostatních krajů, jak v ambulantním režimu, tak u hospitalizovaných. Lékařský i nelékařský personál je vysoce erudovaný a má bohaté praktické zkušenosti.  Pracoviště je vybaveno několika videobronchoskopy, skiaskopickým ramenem, endobronchiálním ultrazvukem (EBUS), moderním endoskopickým laserovým systémem a kryosondou. Provádíme většinu moderních diagnostických technik, zaměřujeme se na endoskopickou léčbu zúžení velkých dýchacích cest i pokročilého plicního emfyzému (rozedmy). Úzce spolupracujeme s Klinikou hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN. Rozsahem působnosti a počtem provedených výkonů se řadíme mezi největší bronchoskopická centra v České republice.


Informace pro pacienty:

Bronchoskopie je vyšetření dýchacích cest pomocí bronchoskopu – ohebného nebo neohebného optického přístroje, který je zaveden do dýchacích cest ústy nebo nosem s využitím lokální nebo celkové anestézie. Důvody k vyšetření jsou různé, bronchoskopie se provádí jak z diagnostických, tak terapeutických důvodů.

  1. Příprava před výkonem: je nutné být nalačno, ranní léky lze zapít malým douškem vody.  Před výkonem je nemocný podrobně poučen o tom, jak výkon probíhá. Lékař musí být vždy informován, zda nemocný neužívá léky ovlivňující krevní srážlivost. Pokud nemocný tyto léky užívá, je nutné je na nějakou dobu vysadit, či změnit dle doporučení lékaře. Velmi důležitá je pro lékaře také informace o alergiích.
  2. Postup při výkonu: Po aplikaci lokálních anestetik nebo uvedení  do celkové anestézie je obvykle ústy zaveden flexibilní či rigidní (neohebný) bronchoskop do dýchacích cest.   Lékař hodnotí vizuálně stav dýchacích cest, může jejich bezprostřední okolí vyšetřit pomocí endobronchiálního ultrazvuku,  může odebírat vzorky různými technikami (endobronchiální aspirace, perbronchiální punkce, kartáčová biopsie (brush), bronchalveolární laváž,  endobronchiální excize, transbronchiální plicní biopsie, transbronchiální kryobiopsie), může také provádět  různé léčené zákroky.
  3. Režim po vyšetření se řídí více okolnostmi, zejména podle typu použité anestézie a dle charakteru výkonu. Pacienti, u nichž byla použita lokální anestézie, mohou obvykle po výkonu odejít, někdy je vhodný doprovod druhou osobou. Pacientům, u nichž byla použita celková anestezie, doporučujeme obvykle jednodenní hospitalizaci na naší klinice.

Nejčastější diagnostické a terapeutické výkony:

Endobronchiální aspirace je nasátí materiálu z dýchacích cest cévkou zavedenou kanálkem bronchoskopu nebo přímo bronchoskopem.

Endobronchiální excize (biopsie) je získání vzorků tkáně z dýchacích cest na histologické vyšetření pomocí speciálních bioptických kleští.

Bronchoalveolární laváž je diagnostická metoda prováděná při bronchoskopii. Spočívá v propláchnutí  části plic fyziologickým roztokem.  Získaná tekutina je podrobně vyšetřována, neboť obsahuje částice z periferních dýchacích cest a plicních sklípků (alveolů). Důvodem k vyšetření touto technikou jsou plicní infekce i neinfekční onemocnění plic včetně intersticiálních plicních procesů.

Perbronchiální punkce je diagnostická metoda k získání vzorečků z tkání v těsném sousedství dýchacích cest. Stěna průdušnice nebo průdušek je probodnuta tenkou jehlou, do které je materiál nasáván.

Transbronchiální biopsie je odběr vzorků z periferní části průduškového stromu pomocí bioptických kleští, při vyšetření získáváme i vzorky vlastního plicního parenchymu.

Endobronchiální ultrazvuk (EBUS) je bronchoskopická diagnostická metoda, umožňující cílené odběry z respiračního ústrojí. Vyšetření provádíme většinou v celkové anestezii.

Transbronchiální plicní kryobiopsie je metoda k získání větších vzorků plicního parenchymu pomocí speciální mrazící sondy (kryosondy). Provádí se výhradně při celkové anestézii a s využitím rentgenové kontroly.

Kartáčová biopsie (brush). Vzorek z dýchacích cest se získá opakovaným přejetím sliznice speciálním kartáčkem, který se zavádí kanálem bronchoskopu.

Desobliterace dýchacích cest je jejich opětovné zprůchodnění s využitím vhodného mechanického instrumentária (kleští, rigidního bronchoskopu), laseru či elektrokauteru. Provádíme ji u nemocných s uzávěrem nebo závažným zúžením dýchacích cest. Výkon je v celkové anestézii.

Balónková dilatace je rozšíření průsvitu dýchacích cest pomocí speciálního nafukovacího balónku. Provádí se u nemocných se závažným zúžením průdušnice a velkých průdušek.

Tracheobronchiální stenty. Zavedení stentu je někdy nutné při přetrvávajícím závažném zúžení průdušnice a velkých průdušek. Stent působí jako mechanická podpora dutého orgánu a zajištuje udržení jeho dostatečného průsvitu.  Na našem pracovišti zavádíme stenty silikonové, stenty z kombinací materiálů (polymer a kov) a u některých nemocných v rámci výzkumného záměru též biodegradabilní stenty, které jsou po čase vstřebány, a není nutné je z těla vyjímat.

Endoskopická volumredukce je metoda léčby u vybraných pacientů s pokročilým plicním emfyzémem (rozedmou plic). Spočívá v zamezení ventilace nejvíce postižených částí plic, většina nadechnutého vzduchu se poté dostává do méně nemocných partií plic. Provádí se v celkové anestézii.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.