Ambulance pro závislé na tabáku


Vedoucí lékařka: MUDr. Lenka Bittner
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 384
e-mail: lenka.bittner@ftn.cz
Ordinační doba: Po  12:00-14:40 hod.
  také individuálně dle předchozí domluvy
Umístění ambulance:
pavilon G1

Informace pro pacienty, kteří chtějí přestat kouřit:

Centrum pro závislé na tabáku je součástí Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice. Všechny užívané metody jsou v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace i současným medicínským poznáním, a jejich účinnost byla vědecky potvrzena.

Služby Centra jsou určeny všem lidem, kteří se rozhodují nebo se již rozhodli skoncovat s kouřením, ale i jedincům, kteří mají zájem dozvědět se více o vlivu kouření na zdraví.


Léčebný program našeho Centra se skládá z několika návštěv. Na počátku předpokládáme úvodní návštěvu (screeningovou), kdy jsou pacienti cca 1-1,5 hodiny vyšetřeni a je stanovena míra závislosti na nikotinu. Základní vyšetření zahrnuje měření krevního tlaku, pulzu, antropometrické údaje. Ptáme se na osobní a rodinou anamnézu. Po vyplnění několika testů (kuřácká návyky, závislost a psychodiagnostický test) a měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu posoudíme míru pacientovi závislosti a intenzitu kouření. Vysvětlujeme průběh dalších návštěv v našem Centru a navrhujeme terapeutický postup. Lékař dle míry závislosti na nikotinu doporučuje podpůrné léky, které jsou pro každého konkrétního pacienta vhodné pro potlačení abstinenčních příznaků z nedostatku nikotinu. Hovoříme o závislosti na tabáku, zaměřujeme se na její psychickou a fyzickou složku, na způsoby jak se s nimi vyrovnat, a jakou pomoc nabízí současná medicína. Snažíme se každého inspirovat k tomu, aby si dopředu připravil náhradní řešení, jak prožít své typicky kuřácké situace bez cigarety, jak změnit denní návyky. Uvádíme příklady nekuřáckých řešení situací typicky spojovaných s cigaretou.

Pacientovo přání přestat kouřit a jeho pevné rozhodnutí je však to klíčové pro úspěch. Na míře odhodlání také záleží intenzita a doba trvání potíží, které odvykání kouření mohou provázet. Toto obtížné období ale trvá jen několik týdnů či měsíců, navíc lze potíže zmírnit léky. Tato podpůrná terapie člověku sice nezabrání kouřit, ale minimálně mu usnadní přechod na život bez cigaret.

Kontrolní návštěvy jsou již kratší, zhruba kolem 15-30 minut. Zprvu v kratších intervalech, později se termíny návštěv prodlužují. Při kontrolních návštěvách se opakují některá základní vyšetření (krevní tlak a puls, CO ve vydechovaném vzduchu, hmotnost event. další) a vždy se ptáme na abstinenční příznaky. Podle průběhu upravujeme druh či množství léků. Podpůrnou terapii si bohužel každý pacient musí hradit sám, avšak v poslední době u některých pojišťoven značně vzrostly příspěvky na tuto léčbu, proto doporučujeme, aby se každý pacient na tuto možnost u své pojišťovny dotázal.

Závislost na tabáku je samostatná nemoc, které není snadné se zbavit. Snížené sebevědomí a pocit méněcennosti spojený s tím, že jste přestali kouřit, je bohužel typický pro většinu kuřáků. Nemusíte uspět napoprvé, ale pokud si stále přejete přestat kouřit, je Centrum pro závislé na tabáku zde pro Vás. Přijděte tedy, i když jste nedokázali přestat kouřit – proto jsme tady, abychom Vás podpořili v dalších pokusech o nekuřáctví a pomohli Vám najít na Vašem neúspěchu to pozitivní – totiž poučení, jak příště podobné situaci odolat a překonat jí bez cigarety.

MUDr. Lenka Bittner

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.