Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

Thomayerova nemocnice získala akreditaci MZČR k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii. V případě zájmu můžete studium absolvovat přímo v TN.

Kontaktní osoba: Hana Kramperová, hana.kramperova@ftn.cz, 603 827 765

                                                                                        

Organizačně - provozní problematika radiologických pracovišť (základní modul)

Termín: 11.12. - 15.12.2017


Rok 2018

Termín: 15.10. - 19.10.2018

 

                                                                                      


Atestační zkouška