Žádanky o vyšetření a laboratorní příručka


Použitý formát umožňuje:

  1. Žádanku po otevření vytisknout a vyplnit ručně

  2. Žádanku po otevření vyplnit na PC

    zaškrtávací pole se vyplňuje kliknutím
    ostatní pole potřebným textem
    žádanku lze uložit (pod novým jménem ukládaného souboru) a vytisknout

Laboratorní příručka