Žádanky a laboratorní příručka

Žádanky o vyšetření:

Krevní obraz (.pdf)

Koagulační vyšetření (.pdf)

Použitý formát dovoluje možné použití žádanek:

  • žádanku po otevření vytisknout a vyplnit ručně
  • žádanku po otevření vyplnit na PC:
    - zaškrtávací pole se vyplňuje kliknutím
    - ostatní pole potřebným textem
    - žádanku lze uložit (pod novým jménem ukládaného souboru) a vytisknout

Laboratorní příručka OKH (.pdf)