Vstupní vyšetření - CT simulátor

Vstupní vyšetření nádorových onemocnění probíhá v ambulanci radioterapie v pavilonu A3 suterén!

CT simulátor se liší od klasického CT přístroje pouze větším vyšetřovacím prostorem (pro umístění polohovacích a fixačních pomůcek na vyšetřovací stůl) a laserovým zaměřovacím systémem pro kontrolu přesné polohy pacienta. Slouží ke kontrole správné polohy ozařovače a pacienta.

Pro přesné plánování léčby a rozsahu a intenzity ozařovaní lineárním urychlovačem slouží na našem oddělení tzv. virtuální simulátor – CT přístroj SIEMENS Somatom Emotion Duo. Léčba probíhá tak, že pacient nejprve přijde na vyšetření, kde je pořízen jeho CT snímek, následně se v počítači ložisko ohraničí a vypočítá se správná dávka záření.

Na vyšetření se dostavte, prosím, zbaveni ochlupení v uvažované oblasti ozařovaní (bližší lokalizaci Vám určí zdravotní sestra nebo lékař).