Úsek laboratorních metod

1. Klinické laboratoře TN jsou soustředěny do organizačního celku pod názvem Úsek laboratorních metod (ÚLM), jehož posláním je zajišťovat rutinní i specializovaná laboratorní vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie, genetika, farmakologie, patologie včetně Národní referenční laboratoře lidských prionových chorob a provádět v těchto odbornostech výzkumnou, experimentální a pedagogickou činnost.

2. Součástí ÚLM je rovněž transfuzní oddělení zajišťující výrobu transfuzních přípravků a plazmy pro další zpracování, zajišťuje transfuzní přípravky pro nemocnici a provádí imunohematologická a další laboratorní vyšetření spojená jak s výrobou transfuzních přípravků, tak s diagnostikou různých chorob, zajištěním krevní transfuze a prevencí hemolytické choroby novorozenců.

3. Odborná pracoviště ÚLM jsou zapojena do externí hodnocení kvality (výsledky viz dále) a používají diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE). 

4. Odborná pracoviště ÚLM poskytují konziliární služby v příslušných odbornostech, podílejí se na vývoji, zavádění a testování nových diagnostických metod

5. Oddělení ÚLM jsou akreditovanými pracovišti specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, lékařská mikrobiologie, klinický farmakologie, patologická anatomie.  

Laboratorní příručky a žádanky (elektronický formulář) naleznete ke stažení u příslušného oddělení.

Vedoucí úseku lab. metod:

Dr. Ivo Hložánek, DrSc.
ivo.hlozanek@ftn.cz
tel.: 261 083 267
mobil: 603 421 491
pavilon A1

 

 

Oddělení:

Odd. klinické biochemie
pavilon H

Odd. lékařské genetiky
(včetně ambulance)
pavilon U

Odd. patol., molekulární med. a NRL
pavilon H a M

Odd. klinické hematologie
(včetně ambulance)
pavilon H
 
Odd. klin. mikrobiologie
pavilon H

Imunologická laboratoř
pavilon G2

Transfuzní oddělení
pavilon B2

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.