LP-škály

Adenosindeamináza v likvoru

Adenosindeamináza v plazmě

Adenosindeamináza v punktátu

Adenosindeamináza v séru

AFP (alfa-1-fetoprotein) v séru

Albumin - kvocient v likvoru

Albumin - ztráty močí, ACR (albumin/creatinin ratio)

Albumin v likvoru

Albumin v moči

Albumin v plazmě

Albumin v séru

Alfa-1-antitrypsin v séru

Alfa-1-mikroglobulin v moči

Alfa-1-mikroglobulin/kreatin v moči (mg/g)

ALP (alkalická fosfatáza) kostní v séru

ALP (alkalická fosfatáza) v plazmě

ALP (alkalická fosfatáza) v séru

ALT (alaninaminotransferáza) v plazmě

ALT (alaninaminotransferáza) v séru

Amikacin v séru

Amiodaron v séru

Amoniak v plazmě

AMS (amyláza) pankreatická v moči

AMS (amyláza) pankreatická v plazmě

AMS (amyláza) pankreatická v séru

Anti-HAV celkové v séru (celkové protilátky proti HAV)

Anti-HAV IgM v séru (protilátky IgM proti VHA)

Anti-HBc IgM v séru (protilátky proti core Ag viru hepB

Anti-HBc total v séru (protilátky proti core Ag viru hB

Anti-HBe v séru (protilátky proti sekrečnímu Ag viru hB

Anti-HBs v séru (protilátky proti HBsAg)

Anti-HCV v séru (protilátky proti viru hepatidy typu C)

Anti-TG (protilátky proti tyreoglobulinu) v séru

Anti-TPO (protilátky proti thyreoperoxidáze) v séru

Anti-TSH receptor v séru (TRAK)

Apolipoprotein A1 v séru

Apolipoprotein B v séru

AST (aspartátaminotransferáza) v plazmě

AST (aspartátaminotransferáza) v séru

Bakterie v moči

BE (base excess) v plazmě

Beta-2-mikroglobulin v likvoru

Beta-2-mikroglobulin v séru

Bilirubin celkový v plazmě

Bilirubin celkový v séru

Bilirubin konjugovaný (přímý) v plazmě

Bilirubin konjugovaný (přímý) v séru

Bilirubin novorozenecký v plazmě

Bilirubin novorozenecký v séru

C-peptid v séru

C3 složka komplementu v séru

C4 složka komplementu v séru

Ca (vápník celkový) v moči za 24 h

Ca (vápník celkový) v plazmě

Ca (vápník celkový) v séru

CA 125 v punktátu (nádorový antigen CA 125)

CA 125 v séru (nádorový antigen CA 125)

CA 15-3 v punktátu (nádorový antigen CA 15-3)

CA 15-3 v séru (nádorový antigen CA 15-3)

CA 19-9 v séru (nádorový antigen CA 19-9)

CA 72-4 v séru (nádorový antigen CA 72-4)

Ca ionizovaný v plazmě (vápenatý disociovaný kation)

CEA v séru (karcinoembryonální antigen)

CEA v punktátu (karcinoembryonální antigen)

Ceruloplasmin v séru

Citrát v moči za 24 h

CK (kreatinkináza) v plazmě

CK (kreatinkináza) v séru

Cl (chloridový anion) v moči za 24 h

Cl (chloridový anion) v plazmě

Cl (chloridový anion) v plazmě - Astrup

Cl (chloridový anion) v séru

Clearance kreatininu korigovaná na tělesný povrch eGFR

Clobazam v séru

Clonazepam v séru

CRP (C-reaktivní protein) v plazmě

CRP (C-reaktivní protein) v séru

CTx-beta v séru (telopeptid kolagenu CTx-beta, beta-CL)

CYFRA 21-1 v punktátu

CYFRA 21-1 v séru

Cystatin C v plazmě

Cystatin C v séru

Desethylamiodaron v séru

Diazepam v séru

Digoxin v séru

Drogy v moči

Erytrocyty v likvoru

Erytrocyty v moči

Eslikarbazepin v séru

Estradiol v séru

Etanol v plazmě

Etanol v séru

Etosuximid v séru

Fe (železo celkové) v séru

FE H2O (frakční exkrece vody)

FE K (frakční exkrece draselného kationu)

FE Na (frakční exkrece sodného kationu)

FE osmolální (frakční exkrece osmolální)

Fenobarbital v séru

Fenytoin v séru

Feritin v séru

FLC (volné lehké řetězce Ig) - index K/L v séru

FLC (volné lehké řetězce Ig) - kappa v séru

FLC (volné lehké řetězce Ig) - lambda v séru

Folitropin (FSH) v séru

Gentamicin v séru

GFR odhadem (eGFR) z cystatinu C

GFR odhadem - Schwartz

GFR odhadem CKD-EPI

GFR odhadem Lund-Malmö

Glukóza v likvoru

Glukóza v plazmě

Glukóza v plazmě (oGTT) na lačno

Glukóza v plazmě (s antiglykolytikem NaF)

Glukóza v plazmě - Astrup

Glukóza v séru

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) v krvi

GMT (gama-glutamyltransferáza) v plazmě

GMT (gama-glutamyltransferáza) v séru

Haptoglobin v séru

HBeAg (antigen e viru hepatitidy B) v séru

HBsAg v séru (antigen s viru hepatitidy B)

hCG + beta podjednotka v plazmě

hCG + beta podjednotka v séru

HCO3 aktuální v plazmě (hydrogenkarbonát)

HCO3 standardní v plazmě (hydrogenkarbonát)

HE4 v séru

Homocystein v plazmě

Hustota v moči

Hydroxybutyrát v plazmě

Cholesterol celkový v séru

Cholesterol HDL v séru

Cholesterol LDL v séru

Cholesterol non-HDL výpočtem

CHS (cholinesteráza) v plazmě

CHS (cholinesteráza) v séru

IgA (imunoglobulin A) celkový v likvoru

IgA (imunoglobulin A) celkový v séru

IgG (imunoglobulin G) celkový v likvoru

IgG (imunoglobulin G) celkový v moči

IgG (imunoglobulin G) celkový v séru

IgG1 podtřída v séru

IgG2 podtřída v séru

IgG3 podtřída v séru

IgG4 podtřída v séru

IgM (imunoglobulin M) celkový v likvoru

IgM (imunoglobulin M) celkový v séru

Index volného testosteronu (FTI) v séru

Interleukin 6 (IL-6) v plazmě

Interleukin 6 (IL-6) v likvoru

Interleukin 6 (IL-6) v séru

K (draselný kation) v moči za 24 h

K (draselný kation) v plazmě

K (draselný kation) v plazmě - Astrup

K (draselný kation) v séru

Karbamazepin v séru

Karboxyhemoglobin v krvi

Koeficient energetické bilance (KEB) v likvoru

Kortizol v plazmě

Kortizol v séru

Kortizol volný v moči za 24 h

Kreatinin enzymaticky v moči

Kreatinin enzymaticky v moči za 24 h

Kreatinin enzymaticky v plazmě

Kreatinin enzymaticky v séru

Kryoglobulin (kvalitativně) v séru

Kyselina listová (folát) v séru

Kyselina močová (urát) v moči za 24 h

Kyselina močová (urát) v plazmě

Kyselina močová (urát) v séru

Kyselina valproová v séru

Lacosamid v séru

Laktát v likvoru

Laktát v plazmě - Astrup

Lamotrigin v séru

LD (laktátdehydrogenáza) v plazmě

LD (laktátdehydrogenáza) v séru

Leukocyty - Hamburgerův sediment

Leukocyty v kloubním punktátu

Leukocyty v likvoru

Leukocyty v moči

Levetiracetam v séru

LPS (lipáza) v plazmě

LPS (lipáza) v séru

Lutropin (LH) v séru

Methemoglobin v krvi

Mg (hořčík celkový) v moči za 24 h

Mg (hořčík celkový) v plazmě

Mg (hořčík celkový) v séru

Mononukleáry v likvoru (monocyty a lymfocyty)

Myoglobin v plazmě

Myoglobin v séru

Na (sodný kation) v moči za 24 h

Na (sodný kation) v plazmě

Na (sodný kation) v plazmě - Astrup

Na (sodný kation) v séru

NGAL (neutrofilní s gelatin. asoc. lipokalin) v moči

NSE (neuron specifická enoláza) v likvoru

NSE (neuronspecifická enoláza) v séru

NT-proBNP v plazmě

NT-proBNP v séru

oGTT v plazmě

oGTT v plazmě v graviditě

Okultní krvácení ve stolici kvantitativně

Orosomukoid (alfa-1-kyselý glykoprotein) v séru

Osmolalita v moči

Osmolalita v plazmě

Osmolalita v séru

Osteokalcin v séru

Oxaláty v moči za 24 h

P (fosfát anorganický) v moči za 24 h

P (fosfát anorganický) v plazmě

P (fosfát anorganický) v séru

P1NP (propeptid prokolagenu I N-termimální) v séru

Pandyho zkouška v likvoru

pH semikvantivně v moči

pH v moči (pH-metrem)

pH v plazmě

PlGF (lidský placentární růstový faktor) v séru

Polynukleáry (granulocyty) v likvoru

Poměr SFLT-1/PLGF v séru

Prealbumin v séru

Primidon v séru

Progesteron v séru

proGRP v séru (pro-Gastrin Releasing Peptide)

Prokalcitonin v plazmě (PCT)

Prokalcitonin v séru (PCT)

Prolaktin v séru

Protein celkový v likvoru

Protein celkový v moči

Protein celkový v moči za 24 h

Protein celkový v plazmě

Protein celkový v séru

Protein celkový/kreatinin v moči (g/g)

Protein/kreatinin v moči (PCR)

PSA (prostatický specifický antigen) v séru

PSA (podíl volné frakce) v séru

PSA (prostatický specifický antigen) volný v séru

PTH (1-84) v séru (Parathyrin (1-84))

ROMA index

S100B v likvoru

S100B v séru

SCCA v séru (antigen karcinomu skvamózních buněk)

sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1) v

SHBG v séru

Solubilní transferinový receptor v séru

T3 (trijódthyronin) volný v séru

T4 (tyroxin) volný v plazmě

T4 (tyroxin) volný v séru

Teofylin v séru

Testosteron celkový v séru

Topiramát v séru

Transferin v likvoru

Transferin v moči

Transferin v séru

Transferin/kreatinin v moči (mg/g)

Triglyceridy v plazmě

Triglyceridy v séru

Troponin T high sensitivity v plazmě

Troponin T high senzitivity v séru

TSH (thyreotropin) v plazmě

TSH (tyreotropin) v séru

Urea (močovina) v moči za 24 h

Urea (močovina) v plazmě

Urea (močovina) v séru

Válce hyalinní - Hamburgerův sediment

Válce hyalinní v moči

Válce ostatní - Hamburgerův sediment

Válce patologické v moči

Vankomycin v séru

Vitamín 25-OH D (D2 + D3) v séru

Vitamín B12 aktivní (Holotranskobalamin, HoloTC) v séru

Zonisamid v séru