G. TABULKY

 

 

Tabulka 1: REFERENČNÍ ROZMEZÍ – hCG + β (souhrn lidského choriogonadotropinu a β‑podjednotky) V PLAZMĚ TĚHOTNÝCH

                                            

Gestační týden

Koncentrace hCG (U/l)

3 týdny

5,8 – 71,2

4 týdny

9,5 – 750

5 týdnů

217 – 7138

6 týdnů

158 – 31 795

7 týdnů

3 697 – 163 563

8 týdnů

32 065 – 149 571

9 týdnů

63 803 – 151 410

10 týdnů

45 509 – 186 977

12 týdnů

27 832 – 210 612

14 týdnů

13 950 – 62 530

15 týdnů

10 039 – 70 971

16 týdnů

9 040 – 56 451

17 týdnů

8 175 – 55 868

18 týdnů

8 099 – 58 156

 

 

Tabulka 2: REFERENČNÍ ROZMEZÍ - pCO2  (parciální tlak oxidu uhličitého)

 

Odběr

Věk

pCO2 (kPa)

Arteriální krev

Kapilární krev

0 - 1t

3,60 - 5,30

1t - 2m

3,60 - 5,40

2m - 1r

3,50 - 5,50

M     1r - 110r

4,80 - 6,40

Ž     1r - 110r

4,40 - 6,00

Venózní krev

1d - 110r

5,45 - 6,78

 

 

Tabulka 3: REFERENČNÍ ROZMEZÍ - pH

 

Odběr

Věk

pCO2 (kPa)

Arteriální krev

Kapilární krev

0 - 1t

7,200 - 7,500

  1t - 1m

7,330 - 7,490

1m - 1r

7,340 - 7,460

1r - 110r

7,360 - 7,440

Venózní krev

1d - 110r

7,320 - 7,420

 

 


Tabulka 4: REFERENČNÍ ROZMEZÍ - pO2 (parciální tlak kyslíku)

 

Odběr

Věk

pO2 (kPa)

Arteriální krev

Kapilární krev

0 - 6t

8,0 - 10,1

6t - 110r

9,5 - 14,0

Venózní krev

1d - 110r

2,7 -   5,3

 

 

Tabulka 5: REFERENČNÍ ROZMEZÍ - SO2   (saturace hemoglobinu kyslíkem)

 

Odběr

Věk

SO2 (%)

Arteriální krev

Kapilární krev

1d - 2t

85 - 90

2t - 1r

84 - 98

1r - 110r

   95 - 98,5

Venózní krev

1d - 110r    

40 - 80

(podle místa odběru)

 

 

Tabulka 6: DOPORUČENÉ NÁDOROVÉ MARKERY

                  PRO MONITOROVÁNÍ PRŮBĚHU CHOROBY A ÚČINNOSTI TERAPIE

 

Nádor - lokalizace

Markery základní

Markery doplňkové

tlusté střevo

CEA, CA 19-9

 

žaludek

CA 72-4, CEA

 

jícen - horní třetina

- dolní třetina

SCCA

CA 72-4, CEA

CYFRA 21-1

pankreas

CA 19-9, CEA

 

játra

- hepatocelulární

- cholangiocelulární

- metastázy

 

AFP

CA 19-9

CEA

 

mléčná žláza

CA 15-3, CEA

TPA/TPS

vaječníky

- nemucinózní

- mucinózní

- germinativní

 

CA 125, HE4

CA 19-9, CA 72-4

AFP, hCG

TPA/TPS

CEA

cervix

- epidermoidní

- adenokarcinomy

 

SCCA,

CEA

CYFRA 21-1, CEA

tělo děložní

CA 125, HE4

CEA

trofoblast

hCG

 

ledviny

TPA/TPS, CEA

NSE, TM2-PK

močový měchýř

TPA/TPS

CYFRA 21-1

prostata

PSA, fPSA, index fPSA/PSA

PAP

varlata - seminomy

           - neseminomy

NSE, TM2-PK

hCG, AFP

hCG, AFP

 

karcinoid

CgA, HIOK, NSE

 

nadledviny - kůra

17-ketosteroidy

17-hydroxysteroidy

feochromocytom

jednotlivé katecholaminy a jejich metabolity v moči

VMK

štítná žláza

- medulární

- folikulární

- papilární

- anaplastické

 

kalcitonin, CEA

thyreoglobulin

 

TPA/TPS

 

NSE

melanom

S100-B, NSE

TK, melanogeny

plíce   - SCLC

         - NSCLC

proGRP, NSE, CEA

CYFRA 21-1, SCCA

TPA/TPS

CEA

hlava, krk

SCCA, CYFRA 21-1

CEA

CNS

- neuroblastomy

- gliomy

- astrocytomy

 

NSE, CgA

CEA

TK

 

VMK

leukémie

TK, ferritin

 

lymfom

- hodgkinský

- nonhodgkinský

 

β2-mikroglobulin, ferritin

TK, β2-mikroglobulin

LD

mnohočetný

myelom

paraproteiny (mIg), FLC,

β2-mikroglobulin

ferritin, LD

 

 

Tabulka 7: ZVÝŠENÉ HLADINY NÁDOROVÝCH MARKERŮ
                  U NEMALIGNÍCH ONEMOCNĚNÍ

 

Nádorový marker

Nemaligní onemocnění

Jiná příčina

ACTH

Cushingův syndrom

Addisonova nemoc

 

AFP

jaterní cirhóza

akutní i chronická hepatitida, onemocnění plic, ledvin, GIT

těhotenství

selhání ledvin

onemocnění jater a žlučových cest

β-2-mikroglobulin

postižení ledvin, chronické záněty

poruchy imunity

srdeční selhání

CA 125

ovariální cysty

záněty adnex

choroby jater, pankreatu, žlučníku

výpotky

těhotenství

srdeční selhání

vyšetření per rectum

CA 15-3

jaterní cirhóza

akutní hepatitida

postižení ledvinových glomerulů

benigní nádor prsu

onemocnění jater a žlučových cest

CA 19-9

cirhóza jater

cholelitiáza, chronická hepatitida

akutní a chronická pankreatitida

choroby jater a žlučových cest

diabetes

onemocnění plic, GIT

těhotenství

CA 72-4

benigní mammární nádory

choroby GIT

vyšetření per rectum

CEA

zánětlivé choroby jater, ledviny

jaterní cirhóza

pankreatitida

onemocnění plic, GIT

benigní nádor prsu

kouření

vyšetření per rectum

CYFRA 21-1

urologický trakt

myomy

ovariální cysty

onemocnění plic, GIT

srdeční selhání

ateroskleróza

FERRITIN

záněty obecně

poruchy metabolismu železa

selhání ledvin

hCG

mola hydatioza

těhotenství

Chromogranin A

poruchy jater a ledvin

terapie kortikoidy

NSE

plicní a jaterní onemocnění

hemolýza vzorku

PSA

benigní hyperplasie

záněty prostaty

mechanické dráždění prostaty

S-100B

poškození mozku

zlomeniny

záněty

 

SCCA

záněty plic

poruchy ledvin, jater

vyšetření per rectum

TK

infekční procesy obecně

proliferační procesy

B12 deficience

regenerační procesy spojené s rychlým b. růstem

srdeční selhání

výpotky

autoimunní onemocnění GIT

TPA/S

infekční procesy obecně

jaterní cirhóza

pankreatitida

regenerační procesy spojené s rychlým b. růstem

srdeční selhání

ateroskleróza

výpotky

autoimunní onemocnění GIT

 

 


Tabulka 8: DIFERENCIACE BIOLOGICKÝCH TEKUTIN

 

Pleurální tekutina:

 

 

transudát

exsudát

LD

-

> ⅔ horního

ref. limitu v séru

index LD (Pu/S)

≤ 0,6

> 0,6

gradient albuminu (Pu-S)

> 12 g/l

< 12 g/l

index bilirubinu (Pu/S)

≤ 0,6

> 0,6

celková bílkovina

≤ 30g/l

> 30 g/l

index celk. bílkoviny (Pu/S)

≤ 0,5

> 0,5

glukóza

jako v plazmě

> 1,7

laktát

< 1,85 mmol/l

> 1,85

pH

> 7,4

< 7,4

cholesterol celkový

< 1,15 mmol/l

> 1,15 mmol/l

fibrinogen

stopově

2 - 4 g/l

Pozn.: index triglyceridů (Pu/S) < 0,57: chylothorax velmi nepravděpodobný,

                                                   > 1,24: chylothorax velmi pravděpodobný.

Rozlišení mezi exsudátem a transudátem nelze spolehlivě provést, je-li:

-       počet ery > 0,01 x 1012/l

-       počet leuko > 1 x 109/l.

 

 

Perikardiální tekutina:

 

 

transudát

exsudát

LD

-

> ⅔ horního

refer. limitu v séru

index LD (Pu/S)

≤ 0,6

> 0,6

celková bílkovina

≤ 30g/l

> 30 g/l

index celk. bílkoviny (Pu/S)

≤ 0,5

> 0,5

glukóza

jako v plazmě

> 1,7

laktát

< 1,85 mmol/l

> 1,85

pH

> 7,4

< 7,4

cholesterol celkový

< 1,15 mmol/l

> 1,15 mmol/l

počet leuko

< 1000/μl

> 1000/μl

počet ery

< 1000/μl

> 1000/μl

 

 


Peritoneální tekutina (ascites):

 

 

transudát

exsudát

index LD (Pu/S)

≤ 0,5

>> 0,5

celková bílkovina

≤ 25 g/l

> 25 g/l

index celkové bilkoviny (Pu/S)

≤ 0,5

> 0,5

glukóza

jako v plazmě

> 1,7

laktát

< 1,85 mmol/l

> 1,85

pH

> 7,4

< 7,4

cholesterol celkový

< 1,0 mmol/l

> 2,0 mmol/l

(+ malignity kromě hepatocelulárního Ca)

počet leuko

< 1000/μl

> 0,5 x 109/l nebo

(neutrofily > 0,25 x 109/l)

 

 

Pankreatická tekutina:

 

 

pankreatická tekutina

sérum/plazma

amyláza pankreat.

vyšší (> 100x)

0,22 - 0,88 μkat/l

lipáza

vyšší (> 100x)

0,22 - 1,0 μkat/l

kreatinin

jen stopově

40 - 125 μmol/l

celková bílkovina

< 15 g/l

65 - 85 g/l

osmolalita

vyšší

280 - 300 mOsm/kg

LD

jako v séru

4 - 8340 μkat/l

 

 

Moč:

 

 

moč

sérum/plazma

kreatinin

> 100x vyšší (4,4 - 17,6 mmol/l)

40 - 125 μmol/l

urea

> 100x vyšší (100 - 385 mmol/l)

1,7 - 12,0 mmol/l

albumin

stopově

35 - 45 g/l

glukóza

stopově (≤ 0,8 mmol/l)

3,7 - 5,6 mmol/l

celková bílkovina

stopově

65 - 82 g/l

fosfát

vyšší (3,5 - 60 mmol/l)

0,60 - 1,90 mmol/l

 

 


Mozkomíšní mok:

 

 

mozkomíšní mok

nosní sekret

glukóza

vždy > 1,65 mmol/l

(obecně 60 - 70 % hodnoty v séru)

≤ 0,6 mmol/l

draslík

≤ 5 mmol/l (cca 3)

> 10 mmol/l (cca 17)

chloridy

> 120 mmol/l

< 120 mmol/l

celková bílkovina

0,15 - 0,4 g/l

3 - 40 g/l

cytologie

lymfocyty a monocyty

< 6 % eosinofilů

neutrofilní granulocyty

< 6 % eosinofilů

beta-2-transferin

přítomen

nedetekovatelný

 

 

Tabulka 9: REFERENČNÍ ROZMEZÍ PRO sFlt-1, PlGF A sFlt-1/PlGF dle týdnů těhotenství

 

Týden těhotenství

sFlt-1 [ng/l]

PlGF [ng/l]

sFlt-1/PlGF

10+0 - 14+6

652 - 2501

28,8 - 122,0

9,27 - 54,60

15+0 - 19+6

708 - 2807

66,2 - 289,0

3,51 - 25,70

20+0 - 23+6

572 - 2997

119,0 - 605,0

1,82 - 14,60

24+0 - 28+6

618 - 3205

169,0 - 1117,0

0,95 - 10,00

29+0 - 33+6

773 - 5165

114,0 - 1297,0

0,94 - 33,90

34+0 - 36+6

992 - 7363

78,0 - 984,0

1,23 - 66,40

37+0 - porod

1533 - 9184

54,4 - 862,0

2,18 - 112,00

 

Cut-off - poměr sFlt-1/PlGF:

·         časná preeklampsie (20+0 - 33+6 týdnů):

o    cut-off pro vyloučení (rule-out): 33

o    cut-off pro potvrzení (rule-in): 85

·         pozdní preeklamsie (34+0 - porod):

o    cut-off pro vyloučení (rule-out): 33

o    cut-off pro potvrzení (rule-in): 110

(zdroj: příbalový leták výrobce reagencií, studie s 877 normotenzními těhotnými ženami z 9 míst v Evropě)

 

·         krátkodobá předpověď preeklampsie (24+0 + 36+6):

o   cut-off pro vyloučení pro 1 týden (rule-out): < 38
(NPV 99,1 %, SN 85,7 %, SP 79,1 %)

o   cut-off pro potvrzení do 4 týdnů (rule-in):  > 38
(PPV 38,6 %, SN 70,3 %, SP 83,1 %)

 

(zdroj: příbalový leták výrobce reagencií, multicentrická studie PROGNOSIS)

 

 

obsah