Laboratorní příručka OKB Thomayerovy nemocnice

2017

Úseky

Informace o laboratoři

Abecední seznam metod

Informace pro pacienty

 Skupiny metod

Informace pro oddělení a odběrový personál

Referenční meze

Odběry biologického materiálu

Tabulky

Preanalytické procesy v laboratoři

Metodické listy

Vydávání výsledků a komunikace s OKB