VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S OKB

Hlášení výsledků v kritických intervalech

Vydávání výsledků

Změny výsledků a nálezů

Interval od dodání vzorku k vydání výsledku

Konzultační činnost laboratoře

Způsob řešení stížností

Vydávání odběrových potřeb laboratoří