PREANALYTICKÉ PROCESY NA OKB

Příjem žádanek a vzorků

Kritéria odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky