ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO VYŠETŘENÍ NA OKB

Manuál pro odběry vzorků - základ informace

Požadavkové listy (žádanky)

Požadavky na urgentní vyšetření

Ústní požadavky na vyšetření

Používaný odběrový systém

Identifikace pacienta na žádance a vzorku

Odběr vzorku

Množství vzorku

Nezbytné operace se vzorkem

Základní informace k bezpečnosti