INFORMACE PRO ODDĚLENÍ A ODBĚROVÝ PERSONÁL

Odběr žilní krve - zdroje chyb

Odběr kapilární krve na vyšetření acidobazické rovnováhy

Orální glokózový toleranční test (oGTT)