ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
THOMAYEROVY NEMOCNICE

Předmluva

Identifikace laboratoře a údaje

Základní informace o laboratoři

Zaměření a úroveň laboratoře

Organizace laboratoře

Spektrum nabízených služeb