ukončené zrušením

Název: Rekonstrukce 10ks výtahů ve FTNsP
Evidenční číslo VZ: 60024373
Druh řízení : otevřené
Limity: nadlimitní
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 5.12.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 17.12.2008 do 12:00 hod.

Název: Dodávka elektřiny a souvisejících služeb
Evidenční číslo VZ: 60017913
Druh řízení : otevřené
Limity: nadlimitní
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 24.6.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 7.7.2008 do 12:00 hod.

Název: Zajištění dopravně zdravotnických služeb pro Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou
Evidenční číslo VZ: 60018085
Druh řízení: otevřené
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 7.7.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 18.7.2008 do 12:00 hod.