Ukončená výběrová řízení - nelékaři (k 31.12.2017)

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59

vyhlašuje 4. 7. 2017 výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1
Výživa dospělých 1
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1

Termín konání výběrového řízení: 24. 8. 2017 v 9:30 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 21. 8. 2017 včetně.
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč.

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59

vyhlašuje 4. 7. 2017 výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Intenzivní péče v pediatrii 2
Intenzivní péče 1
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1

Termín konání výběrového řízení: 23. 8. 2017 v 9:30 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 21. 8. 2017 včetně.
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč.

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje 8. 11. 2016 výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Aplikovaná fyzioterapie 1

Termín konání výběrového řízení: 30. 11. 2016 v 9:30 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 29. 11. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Intenzivní péče 4

Termín konání výběrového řízení: 24. 10. 2016 v 10:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 21. 10. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Perioperační péče 1
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1
Zobrazovací a ozařovací technologie
v radioterapii
2
Klinická biochemie 1
Klinická hematologie a transfuzní služba 1

Termín konání výběrového řízení: 16. 9. 2016 v 10:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 12. 9. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 4
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1

Termín konání výběrového řízení: 15. 9. 2016 v 9:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 12. 9. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Aplikovaná fyzioterapie 1
Intenzivní péče 5
Klinická psychologie 1

Termín konání výběrového řízení: 14. 9. 2016 v 10:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 12. 9. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Intenzivní péče
Počet míst: 2

Termín konání výběrového řízení: 30. 9. 2015 v 9:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 28. 9. 2015 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro),
Mgr. Drahoslava Bursíková,
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č. 186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
50
Odborná praxe
40
Znalost světového jazyka
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.


Přihlášku a osobní dotazník naleznete zde.


 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.