Ukončená výběrová řízení - lékaři (k 31.12.2017)

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59

vyhlašuje 4. 7. 2017 výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Dětské lékařství 1

Termín konání výběrového řízení: 6. 9. 2017 v 10:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 4. 9. 2017 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Jitka Vaňková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
40
Odborná praxe
30
Znalost ANJ
10
Znalost dalšího světového jazyka
10
Zájem o specializační obor
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje 15. 11. 2016 výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Všeobecné praktické lékařství 1

Termín konání výběrového řízení: 14. 12. 2016 ve 12:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 13. 12. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Drahoslava Bursíková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
40
Odborná praxe
30
Znalost ANJ
10
Znalost dalšího světového jazyka
10
Zájem o specializační obor
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Chirurgie 1
Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Dětská a dorostová psychiatrie 1
Vnitřní lékařství 1

Termín konání výběrového řízení: 7. 9. 2016 v 9:30 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 5. 9. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Jitka Vaňková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
40
Odborná praxe
30
Znalost ANJ
10
Znalost dalšího světového jazyka
10
Zájem o specializační obor
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59

vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Počet míst:
Všeobecné praktické lékařství 1

Termín konání výběrového řízení: 10. 8. 2016 ve 13:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 8. 8. 2016 včetně
Místo podání přihlášek:
TN, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Jitka Vaňková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
40
Odborná praxe
30
Znalost ANJ
10
Znalost dalšího světového jazyka
10
Zájem o specializační obor
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe

Bod b), c) – nemusí dokládat zaměstnanci TN.

Přílohy ke stažení:


 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.