Stáže

  • vyšší sociálně právní a vyšší zdravotnické školy
    VŠ - I., II., III. LF UK
    PF UK, FF UK, FTVS
  • Úzká spolupráce s odbornou společností SSP JEP, jejíž je ředitelka ústavu místopředsedou a vedoucí odborné skupiny pro kojenecké ústavy a dětské domovy.