Stáže

  • lékaři před I. atestací
  • studenti adiktologie
  • předatestační příprava klinických a dětských psychologů
  • studenti zdravotnických škol
  • studenti sociálně právní fakulty

Stáže je možné dohodnout s vedením oddělení se souhlasem ředitelství TN.