Stáže

  • lékaři před   I.  atestací,
  • studenti  adiktologie,
  • předatestační příprava  klinických  a dětských  psychologů,
  • studenti zdravotnických  škol,
  • studenti sociálně právní fakulty

Stáže je možné dohodnout s vedením oddělení se souhlasem ředitelství TN.