Stáže

  • Aktivní účast na Radiologických a jiných kongresech.
  • Odborné stáže v radiologii v rámci předatestační přípravy lékařů v IPVZ.