Specializační vzdělávání pro sestry

Ošetřovatelská péče při endoskopických metodách


Otázky ENDO - část urologická

 1. Endoskopické operace v urologii – rozdělení
 2. Péče o urologické endoskopické intrumentárium
 3. Dezinfekce a sterilizace nástrojů
 4. Přístroje používané k urologickým endoskopickým operacím
 5. Cystoskopie,indikace, asistence sestry,příprava a sledování pacienta během a po výkonu
 6. TUR-M,indikace,asistence sestry,příprava a sledování pac. během a po výkonu
 7. TUR-P,indikace,asistence sestry, příprava a sledování pac. během a po výkonu
 8. ASPG,indikace,asistence sestry,příprava a sledování pac.během a po výkonu
 9. URS,indikace,asistence sestry,příprava a sledování pac.během a po výkonu
10. UTI,indikace,asistence sestry,příprava a sledování  pac. během a po výkonu
11. OUTI,indikace, asistence sestry,příprava a sledování pac.během a po výkonu
12. Cystolitotrypse,asistence sestry,příprava a sledování pac. během a po výkonu
13. Zavedení JJstentu, asistence sestry,příprava a sledování pac. během a po výkonu
14. PEG,indikace,asistence sestry,příprava a sledování pac.během a po výkonu
15. Endoskopické řešení akutních stavů v urologii
16. Speciální pomůcky a implantáty používané při urol.endoskopických výkonech
17. Příprava operační skupiny před výkonem,chirurgické mytí rukou
18. Druhy anestezie při urologických endoskopických výkonech
19. Endoskopie jako součást urologické diagnostiky
20. Méně časté výkony v endourologii/ureterokéla, endopyelotomie,antegrádní zavedení stentu, incize ureteru/ popište

Specializační studium - Perioperační péče

Otázky ke zkoušce ze speciálního modulu - urologie

1. Anatomie fyziologie a patologie ledvin , nadledvin  a    horních močových cest
2. Anatomie fyziologie a patologie dolních  močových  cest a močového měchýře
3. Anatomie fyziologie a patologie prostaty, varlat a nadvarlat, scrotum , penis
4. Vyšetřovací metody v urologii  - fyzikální vyšetření , laboratorní  vyšetření, RTG vyšetření
5. Vyšetřovací metody v urologii  -  endoskopické a  sonografické vyšetření
6. Operační  výkony a postupy  - otevřené  operace – ledviny a nadledviny
    Retroperitoneum,  horní  močové  cesty
7. Operační výkony a postupy  - otevřené  operace – dolní močové cesty prostata, scrotum , penis
8. Endoskopické operace ledvin perkutánní , horní  močové  cesty  -  ureteroskopie
9. Endoskopické operace dolních močových cest,  prostaty  -  TURP
10. Laparoskopické operace  ledvin a nadledvin ,  horních  močových  cest, retroperitonea
11. Laparoskopické operace v malé pánvi
12. Urologická  traumatologie
13. Komplikace možné při urologických výkonech
14. Příprava  před  výkonem  -  oper. týmu , pacienta, sálu , instrumentaria
15. Základy  uroonkologie , rizikové  faktory  vedoucí  ke  vzniku  urologických  nádorů
16. Polohy při operaci prostaty
17. Poloha při PEKu,  perkutálních výkonech na ledvině
a instrumentarium
18. Laparoskopické instrumentarium
19. Endoskopické instrumentarium
20. Hygienický režim na OP

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.