Školící publikační činnost

Oddělení má akreditaci pro vedení specializačního vzdělávání v klinické psychologii (teoreticko-praktická a praktická část programu, teoretická část je zajištěna ve spolupráci se subkatedrou klinické psychologie IPVZ) a pro obor dětská klinická psychologie (celý vzdělávací program).Třikrát měsíčně jsou organizovány supervizní semináře pro psychology zařazené do specializační přípravy v oborech klinická psychologie a dětská klinická psychologie. Na oddělení probíhají stáže pro účastníky specializačního vzdělávání i další zájemce; ve spolupráci s FN Brno je zde  v rámci kontinuálního vzdělávání klinických psychologů realizován Certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice. Zaměstnanci TN jsou zapojováni do výuky a je jim přednostně umožňována účast na vzdělávacích akcích. Ve spolupráci se vzdělávacím centrem TN probíhají kurzy s psychologickou problematikou určené pro střední zdravotnické pracovníky.

Hlavní publikace

  • Krejčířová, D.: Použití Rorschachovy metody u dětí. Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, 2008.
  • Langmeier, J.,Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1999.
  • Říčan ,P.,Krejčířová, D.: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.
  • Soukupová, T., Goldmann, P., Cramer, P.: Systém hodnocení obranných mechanismů v TAT podle Phebe Cramerové. In: Čermák, I., Fikarová, T. (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy (s. 401 – 420). Nové Zámky, Psychoprof, spol. s.r.o, 2012.
  • Langmeier, J.,Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1999.
  • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
  • Spolupráce s vydavatelstvím Hogrefe - Testcentrum při převodu a standardizaci psychologických testových metod (ADOS-2, CARS-2, IDS, WISC-III, WAIS-III, testová baterie pro vyšetřování řidičů).
  • Spolupráce se spol. STOB (Stop obezitě) při vydávání populárně naučných materiálů pro redukci hmotnosti a poruch příjmu potravy - Mgr. J. Kříhová.

Stáže

Na oddělení probíhají stáže v klinické a v dětské klinické psychologii (v rámci specializační přípravy klinických a dětských klinických psychologů i v rámci kontinuálního vzdělávání), ve spolupráci s TN Brno je průběžně organizován výcvik v použití vývojových škál.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.