Šetři své plíce - pilotní projekt

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice připravila v rámci Centra pro závislé na tabáku pilotní projekt „Šetři své plíce“ – prevence proti kouření zábavnou formou – se zaměřením na cílovou skupinu dětí ve věku 9-10 let. Při určení této věkové hranice vycházíme z faktu, že průměrný věk dítěte, které si zapálí první cigaretu, je v ČR kolem 10 let, v Praze i méně.

Čím je věk dítěte nižší, tím závažnější poškození organismu vzniká a kouření tak negativně ovlivňuje jeho další vývoj. Chtěly bychom aktivní přednáškou informovat zejména o možných zdravotních problémech spojených s kouřením formou hry a praktickou demonstrací.

Chceme působit preventivně, aby děti vůbec kouřit nezačaly! To je náš hlavní cíl.

JSTE UČITELEM A CHCETE, ABYCHOM PROŠKOLILI I VAŠI TŘÍDU?

JSTE RODIČ A CHCETE ABYCHOM PROŠKOLILI TŘÍDU VAŠEHO DÍTĚTE?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY.

ŠETŘETE PLÍCE VAŠICH DĚTÍ!

E-mail: mariana.martinu@ftn.cz
Telefonní kontakt: 261 083 384


Více informací:

Pilotní protikuřácký program pro děti základních škol
„ŠETŘI SVÉ PLÍCE“
ZŠ T.G.M. Mnichovice
5.-6. 12. 2018
zsmnichovice.cz

Před pilotním programem jsme pomocí anonymního dotazníkového šetření zjišťovaly povědomí dětí o škodlivosti kouření. Na základě těchto výsledků jsme připravily interaktivní přednášku, kde jsme informovaly o možných zdravotních problémech spojených s kouřením. S ohledem na věkovou skupinu posluchačů, a za podpory dětského psychologa byl tento projekt obohacen o hry zaměřené na tématiku škodlivosti kouření. Pomocí nácviku reálných situací v dětském světě jsme učily děti “ŘÍCT NE NABÍZENÉ CIGARETĚ“.

Tímto pilotním projektem jsme zmapovaly povědomí dětí o škodlivosti kouření na zdraví člověka. Díky informacím z přednášky, diskusím a hrám s dětskými účastníky, jsme rozšířily jejich povědomí nejen o škodlivosti klasické cigarety, ale také o škodlivosti alternativních elektronických cigaret. Dle výsledků z anonymního dotazníkového šetření po ukončení pilotního projektu byl tento program pro děti obohacující a užitečný.

Na základě tohoto pilotního programu chceme dále šířit osvětu vedoucí k prevenci proti kouření u dětí ve školním věku. Naším cílem ale není jen zaměření se na děti ale skrze informované děti chceme také šířit osvětu v okruhu komunity ve které děti žijí.

Pilotního projektu se 5. 12. a 6. 12. 2018 účastnilo 83 žáků čtvrtých ročníků Základní školy T.G.M. Mnichovice.


 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.