Sestra dlouhodobé péče/aktivizační sestra

Určení: pro všeobecné sestry.

Vstupní požadavky:

  • doložit úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti v oboru všeobecná sestra
  • délka výkonu povolání minimálně 1 rok u lůžka

Náplň:
Na základě absolvování tohoto kurzu bude sestra dlouhodobé péče/aktivizační vybavena znalostmi, které ji budou kvalifikovat k provádění odborné ošetřovatelské práce v rozsahu absolvované výuky a umožní převzít rozhodovací a odpovědnostní kompetence v procesu poskytování zdravotních služeb postakutní péče dle platné legislativy a doporučených postupů pro následnou a dlouhodobou péči. Novou kategorií ve specializované výuce sester je ucelená a komplexní aktivizace, která je v různých zdravotních systémech EU pro hospitalizační režim označována jako např. časná rehabilitace. Ukazuje se, že právě specifická aktivizace nemocných dle jejich handicapu a akutního onemocnění, poskytovaná již v prvních dnech akutně nemocným pacientům a dále po celou dobu jejich hospitalizace v postakutní péči, je určující pro návrat k soběstačnosti. Kurz vznikl na základě potřeb praxe a nového zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 372/2011 Sb., kde jsou přímo nadefinovány nové, do té doby v ČR legislativně neznámé typy poskytovaných zdravotnických služeb – následná a dlouhodobá péče. Důvodem vzniku certifikovaného kurzu sestry dlouhodobé péče/aktivizační je samozřejmě i demografie ČR, kdy se neustále zvyšuje počet starších i středněvěkých nemocných se závažnými handicapujícími onemocněními, kteří přecházejí plynule ve zdravotním systému do péče dlouhodobé, nejčastěji ambulantní. Na všech úrovních poskytování zdravotních služeb má sestra dlouhodobé péče/aktivizační své odborné a pracovní místo, v dlouhodobé lůžkové a domácí/ambulantní pak je klíčovým a odpovědným odborným pracovníkem, poskytujícím kvalifikované a specializované ošetřovatelské služby. Nemocní s přechodnými i dlouhodobými funkčními handicapy potřebují, aby aktivizační sestry pracující na následných odděleních a v domácí péči měli dovednost přijmout a analyzovat veškeré informace o pacientovi/klientovi, sestavit komplexní plán ošetřovatelské péče, včetně všech druhů aktivizace, aby byla odborně schopné dostát kompetencím, které na ně organizace systému postakutní péče klade. Kurzem získají všeobecné sestry oprávnění k této úzce vymezené činnosti a budou moci samostatně provádět komplexní, vysoce specializovanou péči v rozsahu absolvované výuky. 

Místo: CV, areál TN a Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Termín kurzu:bude zveřejněm po naplnění kurzu minimálním počtem zájemců
Délka studia: celkem 20 dnů, teoretická část 10 dnů v TN, dále individuální praktická část 10 dnů v TN a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé
Počet kreditních bodů: 86
Cena: 15 000,-Kč (včetně DPH)

Přihláška ke stažení

Informace: Mgr. Hana Kramperová, hana.kramperova@ftn.cz, tel.: 603 827 765

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.