Rekreační objekt na Nové Živohošti

Pronájem rekreačního objektu na Nové Živohošti

• užitná plocha 580 m2
• 10 pokojů s celkem 36 lůžky pro rekreanty, byt správce, restaurace o ploše 46,72 m2, kuchyň 22,82 m2
• vybavení pokojů, restaurace, kuchyně, stůl na stolní tenis a další mobiliář je součástí pronájmu
• přístup na pláž po soukromé cestě cca 100m
• voda z vlastní studny, septik, vytápění kotlem na pevná paliva

Podmínky:

1. pronájem bude poskytnut zájemci s nejvyšší nabídkou
2. nájemce bude hradit běžné opravy a udržovat objekt, vybavení pokojů a pronajatý mobiliář v provozuschopném stavu po dobu trvání smlouvy
3. termín pro podání nabídek: 29. 1. 2016

Zájemci zašlou nabídku písemně v zalepené obálce označené
„Pronájem rekreačního objektu na Nové Živohošti“
na adresu:
Thomayerova nemocnice
Oddělení obchodní
Úsek náměstka pro techniku a provoz
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

Vyhrazujeme si právo zrušit poptávkové zrušení.

Prohlídku rekreačního objektu na Nové Živohošti zajistí po objednání na tel. č. 737 250 129 pan Pavel Hrozek, oddělení správy obslužných činností.

GPS souřadnice střediska jsou tyto: 49°45'10.007"N, 14°24'43.89"E