Rekonstrukce akutních chirurgických provozů-Pavilon U – operační sály a JIP – projektové práce

Název poptávkového řízení: Rekonstrukce akutních chirurgických provozů“  Pavilon U – operační sály a JIP– projektové práce

Lhůta pro podání nabídek: do 3.10.2011 do 1500

Ke stažení:
poptávkový list.

Protokol posouzení, Rozhodnutí zadavatele.