Realizace dobrovolné dražby Areálu Léčebny TRN Prosečnice nad Sázavou

Název poptávkového řízení: Realizace dobrovolné dražby Areálu Léčebny TRN Prosečnice nad Sázavou

Lhůta pro podání nabídek: do 15.12.2011 do 1400

Ke stažení:
poptávkový list, úprava podmínek poptávkového řízení.

Protokol hodnocení a posouzení nabídek, Rozhodnutí zadavatele