Pytle na odpad

Název poptávkového řízení: Pytle na odpad

Lhůta pro přihlášení: do 14.6.2012 do 1000

Ke stažení:
poptávkový list
.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele, Kupní smlouva