Poskytování informací

Máte právo být srozumitelně seznámen se svým zdravotním stavem a informován o potřebných zdravotních výkonech. Informace o Vašem zdravotním stavu poskytuje Váš ošetřující lékař pouze osobám, které jste určili v Informovaném souhlasu s hospitalizací při Vašem přijetí na oddělení.