Poradna litiatická

(močové konkrementy)

Ambulance vyhrazená pro pacienty s vysokým rizikem tvorby močových kamenů. Cílem je zjistit příčinu jejich obtíží a stanovit další léčebně-preventivní postup, který omezí opakovanou tvorbu konkrementů.
Součástí vyšetření je jak základní, tak rozšířené metabolické vyšetření (odběry moči a krve) a další dispenzarizace rizikových pacientů.
Litiatická poradna pro pacienty s močovými kameny je prováděna v rámci standardních ambulancí jednotlivých lékařů.