Péče o PEG

Určení: pro všeobecnou sestru
Náplň: získání teoretických znalostí a praktických dovedností v péči o perkutánní endoskopickou gastrostomii

Místo: Centrum pro vzdělávání
Termín: 15.11. - 16.11.2017
Počet kreditních bodů: 8
Délka studia: 2 dny
Cena: 2 400,- Kč (včetně DPH)

Přihláška ke stažení

Informace: hana.kramperova@ftn.cz, tel.: 603 827 765