Pavilon H - přestavba oddělení mikrobiologie

Název poptávkového řízení: Pavilon H - Přestavba oddělení mikrobiologie

Lhůta pro podání nabídek: do 5.9.2011 do 1500

Ke stažení:
poptávkový list.

Protokol posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele.