Pavilon B1 - nový lůžkový výtah

Název poptávkového řízení: Pavilon B1 - Nový lůžkový výtah

Lhůta pro podání nabídek: do 12.8.2011 do 1500

Ke stažení:
poptávkový list, příloha č.1 (specifikace).

Protokol hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele