Operační výkony u dětí

Odstranění nosní mandle (adenotomie)

  • Co  je to nosní mandle?

Nosní mandle, neboli adenoidní vegetace je objemná lymfatická tkáň široce nasedající na klenbu nosohltanu. Patří k lymfatické tkáni, která se postupně s věkem zmenšuje. Největší bývá v batolecím věku a u dětí předškolního věku. U dětí dorostového věku se vyskytuje pouze ojediněle.

  • Jak se projevuje zvětšená nosní mandle?

Zvětšená nosní mandle má členitý povrch často se zarudlou sliznicí, polokulovitého tvaru a vzhledu připomínajícího polovinu vlašského ořechu. Zvětšení se projevuje ztíženým dýcháním nosem, děti dýchají ústy, často se objevuje chrápání, spánek je povrchní a dítě neklidné. Vyřazení dýchání cestou nosní dutiny vede k řadě nežádoucích změn sliznic v dutině nosní. Děti často trpí středoušními záněty, záněty vedlejších dutin nosních, řeč bývá huhňavá, bývá nedoslýchavost z nedostatečného provzdušnění středoušní dutiny. Nosní mandle může být lokálním zdrojem infektu.

  • Kdy se nosní mandle odstraňuje?

Důvodem k odstranění nosní mandle bývají především opakující se infekty dýchacích cest, středoušní záněty a záněty nosních dutin. Vždy se přihlíží k celkovému stavu dítěte a dalším přidruženým příznakům a chorobám. Rozhodnutí o vhodnosti provedení adenotomie (odstranění nosní mandle) patří do kompetencí otorinolaryngologa.

  • Jak se operační výkon provádí?

V dřívějších dobách se výkon prováděl pouze v lokálním znecitlivění, což je již dávno opuštěným postupem a tudíž časté obavy rodičů (vycházející z jejich zkušeností z vlastního dětství) jsou neopodstatněné. V dnešní době se vždy výkon provádí v celkové anestesii se zajištěním dýchacích cest endotracheální intubací, což snižuje rizika operačního výkonu na minimum. Výkony se provádí v dopoledních hodinách a při nekomplikovaném průběhu bývají děti ještě týž den propuštěny do domácího ošetřování. V pooperačním období je především nutné dbát na snížení rizika infekčních komplikací (nepoužívat hromadné dopravní prostředky, nenavštěvovat hromadné akce jako divadla apod.). Dále je nutné v období rekonvalescence dbát zejména na správný nácvik dýchání nosem, nezřídka pod vedením logopeda.

  • Popis operačního výkonu

Výkon se provádí pod zrakovou kontrolou za pomoci endoskopu s využitím televizního okruhu. Přístup ke klenbě nosohltanu je přes dutinu ústní. Kyretou se odstraní největší část no í mandle. Tímto způsobem však nebývá nosní mandle odstraněná celá.

Z neúplného odstranění nosní mandle pramení časté komplikace, kterými mohou být tyto výkony zatíženy (krvácení, dorůstání nosní mandle apod.).

Specifikem námi prováděného výkonu je využití nejmodernější techniky při provádění těchto výkonů. Jedná se o tzv.shaver, což je rotující frézka současně odsávající odstraněnou tkáň. Tímto způsobem je po provedené klasické kyretáži dočištěná klenba nosohltanu tak, aby nezbyly prakticky žádné zbytky lymfatické tkáně nosní mandle, což snižuje rizika pooperačního krvácení či dorůstání mandle na minimální hodnotu. Výkon se tak stává maximálně efektivní a považujeme za nutné jej takto provádět, neboť je pro dětské pacienty daleko šetrnější a rizika pooperačních komplikací jsou zanedbatelná. Problémem zůstává fakt, že zdravotní pojišťovny nereagují dostatečně na vývoj medicínské technologie a hradí pouze klasický způsob provedení výkonu, bez použití moderní technologie (shaver). Z tohoto důvodu jsme nuceni za výkon vybírat uvedený poplatek, kterým je alespoň zčásti hrazeno použití pojišťovnou neproplácených přístrojů vč. jednorázových koncovek a dalšího spotřebního materiálu nutného k provedení výše popsaného operačního výkonu.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.