Oddělení klinické výživy

OKV zahrnuje tým kvalifikovaných nutričních terapeutek schopných poskytovat nutriční péči podle standardů vypracovaných podle mezinárodních pravidel pro akreditaci nemocnic. Nutriční terapeuti docházejí k pacientům malnutričním, případně k těm, kterým malnutrice hrozí.
Nutriční terapeuti vedou vlastní dokumentaci, edukují pacienty při hospitalizaci i po propuštění do domácí péče, spolupracují na jednotlivých odděleních s lékaři a zdravotními sestrami.
Oddělení klinické výživy poskytuje služby všem lůžkovým pracovištím Thomayerovy nemocnice a mnoha ambulancím. Jeho součástí je i vlastní ambulance.
Mimo nutriční péče pro hospitalizované pacienty poskytuje OKV i konzultace pro nemocné telefonicky, elektronicky a písemně.
Náplní OKV je identifikace nutričních problémů u rizikových pacientů, pacientů v malnutrici a pacientů s různými výživovými problémy  (nesnášenlivost některé potraviny, nestandardní formy stravování – např. vegetariáni).
Dále poskytuje konzultační činnost pro profesi nutričních terapeutů, nutričních asistentů, konzultace pro jiná zdravotnická zařízení (privátní ordinace, městská zdravotnická zařízení, ÚSP, DD a další).
Konzultačním místem je i pro orgány státní správy – zejména MZ a MPSV.
OKV je tvořeno pouze nutričními terapeuty s osvědčením k samostatnému výkonu povolání (registrovaný nutriční terapeut), různého stupně kvalifikace (se specializací nebo bez). Vzhledem k systematické nutriční péči v TN a k odborné erudici týmu nutričních terapeutek jde o pracoviště rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb jediné v ČR.
V rámci pracoviště je vykonávána bohatá mediální aktivita, pracovnice jsou aktivní na kongresech a seminářích jak v ČR tak v zahraničí. Podílí se na výzkumných aktivitách jak v rámci ČR tak i mezinárodních (Nutrition Day 2006).
Například v roce 2005 byly společně s CV Thomayerovy nemocnice prezentovány 2 postery na kongresu EFAD v Ženevě, jednalo se o jedinou aktivní účast z ČR. Ohlas byl velmi příznivý.
OKV je velmi žádaným pracovištěm pro krátkodobé stáže i dlouhodobé pregraduální studijní pobyty.

Vedoucí oddělení:
Ing. Ladislav Král
ladislav.kral@ftn.cz
tel.: 261 083 516

 

Vedoucí nutriční
terapeutka:
Bc. Tamara Starnovská
tamara.starnovská@ftn.cz
tel.: 261 083 516 

Umístění:

Pavilon G4