Oddělení klinické výživy

Oddělení klinické výživy tvoří tým kvalifikovaných nutričních terapeutek, poskytujících vysoce odbornou nutriční péči, v souladu s odbornými guidelines a standardy kvality.
Nutriční terapeutky se věnují pacientům hospitalizovaným i pacientům docházejícím do ambulance Oddělení klinické výživy (v pavilonech A1 a G4). Odbornou činnost poskytují pacientům všech věkových kategorií, kteří jsou v nutričním riziku, či mají problémy ve výživě. Speciální nutriční postupy jsou využívány například v léčbě epilepsie.
V souladu s požadavky zákona o zdravotní péči nutriční terapeutky edukují pacienty při hospitalizaci i po propuštění do domácí péče, a zajišťují vyžádanou navazující nutriční péči po propuštění z hospitalizace.
Oddělení klinické výživy poskytuje služby nejen lůžkovým a ambulantním pracovištím Thomayerovy nemocnice. Odbornou ambulanci využívají i lékaři specialisté a praktičtí lékaři, nejen ze spádové oblasti.
Oddělení klinické výživy je školicím místem pro pregraduální i postgraduální vzdělávání nutričních terapeutů a spolupracuje na postgraduálním vzdělávání nelékařských i lékařských profesí. Pracoviště je velmi žádané pro krátkodobé stáže i dlouhodobé pregraduální studijní pobyty.
Konzultační činnost poskytuje pracovníkům státní správy, odborníkům i jiným zdravotnickým zařízením, či zařízením sociální péče.
Pracovnice Oddělení klinické výživy jsou řešitelkami několika projektů, včetně mezinárodních. Podílí se na několika grantech a spolupracují s Akademií věd. Mediální a publikační aktivity jsou samozřejmost.

Vedoucí nutriční
terapeutka:
Bc. Tamara Starnovská
tamara.starnovská@ftn.cz
tel.: 261 083 516 

Umístění:

Pavilon G4