Odborné konference a kongresy

Pneumologická klinika 1.LF UK a TN je každoročním pořadatelem setkání pneumologů. 

XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů se bude konat v Emauzích v Praze dne 7.6.2018.

XXII. setkání pneumologů a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů 1.6.2017

XX.setkání pneumologů a IV.setkání pneumologů a pneumochirurgů 4.6.2015

XVIII.setkání pneumologů a III.setkání pneumologů a pneumochirurgů 5.6.2014

XVII.setkání pneumologů a II.setkání pneumologů a pneumochirurgů 6.6.2013