Odborné konference a kongresy

Srdečně Vás zveme na akce:

XXII. setkání pneumologů a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů

Místo konání: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Termín: 1. 6. 2017

Pořadatel: Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

leták k stažení ->

více ->

 

XX. Kongres SPFS a ČPFS

Termín akce: 14. – 16. 6. 2017

Místo konání: Štrbské pleso, Slovensko