Odborné ambulance

  • Onkologická ambulance
  • Endokrinochirurgická ambulance
  • Kofochirurgická ambulance
  • Audiologická a otoneurologická poradna
  • Rhinologická poradna; poradna pro léčbu chrápání
  • Traumatologie orofaciální oblasti
  • Nutriční poradna pro pacienty s nádory hlavy a krku
  • Ambulance drobných chirurgických výkonů