Nebytové prostory pro provozování prodejny potravin, drogerie, provozovny studeného občerstvení nebo jiného sortimentu či služeb, vhodného pro areál nemocnice

Nebytové prostory pro provozování prodejny potravin, drogerie, provozovny studeného občerstvení nebo jiného sortimentu či služeb, vhodného pro areál nemocnice

Nebytové prostory (nabízíme jako celek)

pro provozování prodejny potravin, drogerie, provozovny studeného občerstvení nebo jiného sortimentu či služeb, vhodného pro areál nemocnice.

Prostory v přízemí  pavilonu „E“ v areálu Thomayerovy nemocnice.

Celková výměra: 153,83 m2

   • 01 místnost o výměře 75,62 m

2

   • 02 místnost o výměře 7,53 m

2

   • 03 místnost o výměře 10,56 m

2

   • 04 místnost o výměře 18,1 m

2

   • 05 místnost o výměře 11,45 m

2

   • 06 místnost o výměře 9,68 m

2

   • 07.1, 07.2 sociální zařízení o výměře 4,74 m

2

   • 08 místnost o výměře 2,34 m

2

   • 09 chodba o výměře 4,08 m

2

    

   • 10 chodba o výměře 9,73 m

2

Je zajištěna dodávka el. energie, voda ( + stočné), ohřev TUV + vytápění, přirozené větrání, tel. linky, možnost připojení na internet.

Podmínky:

 1. Zájemce o pronájem zpracuje písemnou nabídku, která bude obsahovat identifikační údaje zájemce, obchodní záměr v pronajímaném prostoru, nabízené nájemné a reprezentativní výběr ze sortimentu (nabídky služeb) včetně koncových cen.

  2. Předpokládané nájemné (tj. bez energií a služeb) činí  28.300,- Kč měsíčně (bez DPH), přičemž nájemce může nabídnout i nižší částku.

  3. Nabídka bude hodnocena jako celek s důrazem na posouzení obchodního záměru a nabízeného sortimentu či služeb.

  4. Pronajímatel provede na vlastní náklad úpravy pronajímaného prostoru bezpodmínečně nutné pro provoz.

  5. Poplatky za energie (služby) - tvorba:
  odběr el. energie - měřen + výpočtem (samostatná smlouva),
      vodné+ stočné – měřeno (samostatná smlouva),
      TUV a vytápění – samostatná smlouva,
      ostatní paušálem.
 2. Fakturace nájemného +  služeb (paušální sazby) čtvrtletně dopředu. U měřených hodnot, telefonů – měsíčně pozadu.

  7. Povolení vjezdu a odstavení vozidla (vozidel) v areálu TN za úhradu (nutné každoročně obnovovat). Výše poplatku za povolení vjezdu je dána vnitřními předpisy pronajímatele.

  8. TN bude oprávněna každoročně navýšit nájemné o inflaci.

  9. Nájemní smlouva bude uzavřena na 8 let s možností dalšího prodloužení.

  10. Ceny ze seznamu sortimentu nebo nabízených služeb, uvedené v nabídce (dle bodu 1.), bude budoucí nájemce povinen zachovat nejméně 1 rok od uzavření nájemní smlouvy, a nadále je navyšovat pouze o míru inflace.

  11. Pravděpodobný termín začátku provozu: listopad 2013.

  12. Termín pro podání nabídek: do 16.9.2013.

Zájemci zašlou nabídku písemně v zalepené obálce označené „Pronájem prostor pavilon E“ na adresu: Thomayerova nemocnice, Oddělení administrativní správy, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

Vyhrazujeme si právo řízení zrušit bez udání důvodu.

Prohlídku nebytových prostor v pavilonu „E“ zajistí po objednání na tel.č. 26108 2105 paní Pavla Klimánková, Oddělení administrativní správy nebo Ing. Erik Onoda, Oddělení administrativní správy, tel. 26108 3105.