Nebytové prostory na pavilonu W

Nebytové prostory (nabízíme jako celek)

Prostory v suterénu a v přízemí pavilonu „W“ v areálu nemocnice.

Celková výměra: 636,53 m2

• garáž o výměře 266,17 m2 - pavilon W, 1. PP
• kancelář o výměře 19,29 m2 - pavilon W, 1. NP
• sklad o výměře 10,20 m2 - pavilon W, 1. NP
• sociální zařízení o výměře 14,86 m2 - pavilon W, 1. NP
• šatna o výměře 19,84 m2 - pavilon W, 1. NP
• dílna o výměře 246,39 m2 - pavilon W, 1. NP
• garáž o výměře 59,78 m2 - pavilon W, 1. NP

Je zajištěna dodávka el. energie, voda ( + stočné), ohřev TUV + vytápění, přirozené větrání, tel. linky, možnost připojení na internet. U garáže 1. PP je instalována klimatizace (nastaveno automatické zapínání a odvětrávání 2xdenně).

Podmínky:

1. Součástí pronájmu jsou technologie v dílně.
2. Poplatky za energie (služby) - tvorba:
   odběr el. energie - výpočtem,

   vodné + stočné – výpočtem,

   TUV a vytápění – výpočtem z měření celého objektu,

  ostatní paušálem.

3. Fakturace nájemného + služeb (paušální sazby) čtvrtletně dopředu!!! U měřených hodnot, telefonů – měsíčně pozadu.
4. Povolení vjezdu a odstavení vozidla (vozidel) v areálu TN za úhradu (nutné každoročně obnovovat). Výše poplatku za povolení vjezdu je dána vnitřními předpisy pronajímatele.
5. TN bude oprávněna každoročně navýšit nájemné o inflaci.
6. Možnost pronájmu od 12/2012.
7. Do nabídky zájemce uvede stručný popis využití nabízených prostor a nabízenou výši čtvrtletního nájemného.
8. Pronájem se poskytne zájemci s nejvyšší nabídkou.
9. Vyhrazujeme si právo nabídkové řízení zrušit.

Zájemci se přihlásí do 31.10.2012 buď e-mailem na adresu pavla.klimankova@ftn.cz nebo písemně na adresu Thomayerova nemocnice - oddělení administrativní správy, Pavla Klimánková, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59.

Prohlídku nebytových prostor v pavilonu W zajistí po objednání na tel. č. 261 083 894 p. Petr Holcer, vedoucí referátu dopravy.