Nebytové prostory na pavilonu N

Pronájem nebytových prostor na pavilonu N

Prostory ve 3. NP pavilonu „N“ v areálu nemocnice (nabízíme jako celek).

Celková výměra: 139,58 m2

• Předsíň o výměře 4,08 m2
• Chodba o výměře 11,72 m2
• Kancelář o výměře 16,64 m2
• Kancelář o výměře 19,84 m2
• Předsíň o výměře 4,96 m2
• Sklad o výměře 15,84 m2
• Zasedací místnost o výměře 37 m2
• Sklad o výměře 33,58 m2

Je zajištěna dodávka el. energie, voda (+ stočné), ohřev TUV + vytápění, přirozené větrání, tel. linky, možnost počítačového připojení. V posledně uvedené místnosti je možné vybudovat sociální zařízení.

Podmínky:

1. Poplatky za energie (služby) - tvorba: odběr el. energie - měřen + výpočtem /samostatná smlouva/, vodné /+ stočné/ - výpočtem, TUV a vytápění – samostatná smlouva, ostatní paušálem.
2. Fakturace nájemného + energií a služeb (paušální sazby) čtvrtletně dopředu!!! U měřených hodnot, telefonů – měsíčně pozadu.
3. Povolení vjezdu a odstavení vozidla (vozidel) v areálu TN za úhradu (nutné každoročně obnovovat). Výše poplatku za povolení vjezdu je dána vnitřními předpisy pronajímatele.
4. Možnost pronájmu od 12/2014.
5. Při hodnocení nabídek bude přihlíženo k výši nabízeného nájemného a k zamýšlenému předmětu činnosti zájemce v pronajatých prostorách.
6. Termín ro podání nabídek: 30. 10. 2014.

Zájemci zašlou nabídku písemně v zalepené obálce označené „Pronájem prostor pavilon N“ na adresu: Thomayerova nemocnice, Oddělení administrativní správy, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

Vyhrazujeme si právo zrušit poptávkové zrušení.

Prohlídku nebytových prostor v pavilonu „N“ zajistí po objednání na tel. č. 261 082 105 paní Pavla Klimánková, oddělení administrativní správy nebo Ing. Erik Onoda, oddělení administrativní správy, tel. 261 083 105.

Příloha ke stažení: plánek prostor a výměry místností (.pdf).