Náš tým

Vedoucí lékař: MUDr. Radek Zapletal  tel.: 261 083 890
Lékaři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler , Ph.D. tel.: 261 083 530
MUDr. Jana Čejková  tel: 261 083 657
MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. tel: 261 083 657
MUDr. Alena Pumprlová, CSc. tel: 261 082 603
Zdravotní sestry: Pavlína Pekarčíková, Ing. Jaroslava Skálová,
Lucie Tůmová, Eva Lapčíková
Vedoucí RDG asistent: Martina Schönová tel: 734 181 685
RDG asistenti: Ing. Vendula Bayerová,  Bc.Jan Macháček,
Bc. Jiř íŠvagr, Bc. Martin Vlček, Pavel Kubík,
Bc. Trang thi Nguyen, Bc. Lenka Richtrová,
Miroslava Hašková DiS, Radek Peterka DiS
Kateřina Janoušková 

Spolupracující oddělení lékařské fyziky:

Mgr. Vladimír Vondráček, Mgr. Ľubomír Zámečník, PhD., Ing.Estera Farkašová, Ing. Ivana Tichá, Bc. Jakub Kafan, Filip Kunst DiS.