Nákup zdravotnické techniky - Ultrazvukový diagnostický přístroj pro pneumologickou kliniku

Název poptávkového řízení: Nákup zdravotnické techniky - Ultrazvukový diagnostický přístroj pro pneumologickou kliniku

Lhůta pro podání nabídek: do 19.12.2011 do 1300

Ke stažení:
poptávkový list, příloha - specifikace, příloha - Kupní smlouva - vzor, příloha - Kupní smlouva - ceny.

Rozhodnutí zadavatele