Nadstandardní služby

Každé pracoviště má spektrum nadstandardních služeb, které poskytuje. Informace Vám poskytnou přímo na oddělení.

Služby jednotlivých oddělení naleznete na webových stránkách TN.