Molekulárně genetická vyšetření (analýzy DNA), prováděná v TN

 • Aneuploidie chromozomů 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y metodou QF PCR
 • Cystická fibróza včetně přenašečství
 • Muskulární dystrofie typu Duchenne a Becker včetně přenašečství
 • Spinální muskulární atrofie I., II., III. typu, včetně přenašečství (MLPA)
 • Mikrodeleční syndromy s mentální retardací (MLPA)
 • X-vázané mentální retardace (MLPA)
 • Pouchy autistického spektra (MLPA)
 • Rett a Rett-like syndromy, MECP2 gen (MLPA)
 • Syndrom fragilního X včetně přenašečství
 • Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita mužů)
 • Trombofilní mutace FV, FII, MTHFR 1298, 677
 • Genetická predispozice k celiakii (stanovaní HLA znaků)
 • Genetická predispozice k morbus Bechtěrev (stanovaní B*27)
 • Laktózová intolerance
 • Uniparentální dizomie chromozomu 15q11-26.2 (syndrom Prader-Willi/Angelman)

Dostupné DNA analýzy dalších vrozených onemocnění jsou zajištěny ve spolupráci se specializovanými pracovišti v ČR.

OLG používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE).

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.