Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu - praktická část

Určení: pro absolventy teoretické části certifikovaného kurzu v NCONZO Brno

Termín: individuálně, podle dohody

Cena: 800,- Kč/den

Podmínky pro realizaci stáže: viz. pokyny pro žadatele o školící místo
Odborný garant: Tamara Starnovská, RNT

Informace: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788