Management nemocnice

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel nemocnice

  tel.: 234 332 211
  e-mail: zdenek.benes@ftn.cz

Mgr. Martina Kováříková
asistentka ředitele, sekretariát

  tel.: 234 332 211
  fax: 261 082 579
  e-mail: martina.kovarikova@ftn.cz


MUDr. Petr Čech
náměstek pro léčebnou péči

  tel.: 234 332 162
  e-mail: petr.cech@ftn.cz

Mgr. Beata Petrová
asistentka náměstka, sekretariát

  tel.: 261 082 162
  fax: 261 082 579
  e-mail: beata.petrova@ftn.cz


Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání

  tel.: 234 332 232
  e-mail: jaroslava.mrkvickova@ftn.cz

Kamila Jansová
asistentka náměstkyně, sekretariát

  tel.: 261 082 403
  e-mail: kamila.jansova@ftn.cz


Mgr. Luboš Vaněk
náměstek pro ekonomiku a personální práci

  tel.: 234 333 594
  e-mail: lubos.vanek@ftn.cz

Ivana Fučíková
asistentka náměstka, sekretariát

  tel.: 261 083 501
  e-mail: ivana.fucikova@ftn.cz


Ing. Helena Doktorová
náměstkyně pro techniku a provoz

tel.: 261 083 555
e-mail: helena.doktorova@ftn.cz

PhDr. Jarka Jančová
asistentka náměstkyně, sekretariát

tel.: 261 083 555
e-mail: jarka.jancova@ftn.cz

 


Ing. Jiří Haase, MBA
náměstek pro informatiku a komunikaci

tel.: 234 332 552
e-mail: jiri.haase@ftn.cz

Soňa Vlková
asistentka náměstka, sekretariát

tel.: 261 082 552
e-mail: sona.vlkova@ftn.cz


Ing. Petr Hrabánek
náměstek pro obchod

tel.: 261 083 881
e-mail: petr.hrabanek@ftn.cz