Lůžková oddělení

Oddělení „Děti s doprovodem (D+M)“

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Matoušková
Staniční sestra: Ivana Šímová
Kontakt: tel.: 261 082 326
Pavilon: B4 - 2.p.
Počet lůžkových dvoujednotek: 13 - dítě+doprovod

- Provoz na oddělení se řídí Domácím řádem.

- Návštěvy pro rodiče, příbuzné a známé:  denně 13:00-18:30 hod.

Ze společenských a prostorových důvodů je aktuálně možná hospitalizace převážně matky (babičky), hospitalizace doprovázejícího muže (otce) pouze na samostatném či nadstandardním pokoji. Této nerovnosti jsme si vědomi, ale v současných prostorových možnostech ji, bohužel, nejsme schopni řešit jiným, vstřícnějším způsobem.

Mimořádná přítomnost jednoho rodiče u dítěte v době 9:00 – 13:00 hod. podléhá dohodě se staniční sestrou nebo ošetřujícím lékařem a je umožněna s ohledem na aktuální situaci na pokoji. Přítomnost jednoho rodiče v době od 21:00 do 09:00 hod. (tedy v době léčebně-provozního klidu) je možná jen výjimečně po individuální dohodě s ošetřujícím lékařem.

Režim návštěv na samostatných pokojích a pokoji nadstandardním se řídí samostatnými (pro návštěvy volnějšími) pravidly.


Oddělení „Děti (D)“

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Staniční sestra: Bc. Martina Pacovská
Kontakt: tel.: 261 083 367
Pavilon: B4 - 2.p.
Počet lůžek: 35

- Provoz na oddělení se řídí Domácím řádem.

- Návštěvy pro rodiče, příbuzné a známé:  denně 13:00-18:30 hod.

Mimořádná přítomnost jednoho rodiče u dítěte v době 9:00 – 13:00 hod. podléhá dohodě se staniční sestrou nebo ošetřujícím lékařem a je umožněna s ohledem na aktuální situaci na pokoji. Přítomnost jednoho rodiče v době od 21:00 do 09:00 hod. (tedy v době léčebně-provozního klidu)je možná jen výjimečně po individuální dohodě s ošetřujícím lékařem.

Režim návštěv na pokojích nižší intenzivní péče (14 a 15) se řídí samostatnými (pro návštěvy omezujícími) pravidly, je možná návštěva vždy nejvýše 1 osoby u lůžka.


Oddělení „Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)“

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Prchlík
Staniční sestra: Dagmar Kobesová
Kontakt: tel.: 261 083 360
Pavilon: B4 - 2.p.
Počet lůžek: 9

- Provoz na oddělení se řídí Domácím řádem.

- Návštěvy jsou možné vždy pouze po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem s ohledem na zvláštní hygienické a provozní podmínky JIRP.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.